By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 16, 2007, č. 20, 16. 5., s. A5
Annotation: Část rozhovoru - součásti knihy To the Castle and Back.
Article
2
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 16, 2007, č. 19, 9. 5., s. A5
Annotation: Část rozhovoru - součásti knihy To the Castle and Back.
Article
3
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2007, č. 2/3, s. 17-36
Annotation: Převzato z: V. Havel, Anatomie gagu (in: Divadlo 1963, č. 3, s. 52-60).
Article
4
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2007, č. 4, s. 40-65
Annotation: Převzato z: Charta 77. 1977-1989 (Scheinfeld, Čs. středisko nezávislé literatury - Bratislava, Archa 1990).
Article
5
In: Dictionarium septem diversarum linguarum. -- s. 1-89
Annotation: Dvojjazyčný česko-charvátský Dodatek, s uvedenými příspěvky.
Book Chapter
6
by Libánský, Abbé J., 1952-
Published Wien : Istitut für culturresistente güter, 2004.
Annotation: Fotografická dokumentární publikace.
Book
8
Annotation: Jubilejní sborník, s uvedenými příspěvky.
Book
9
by Curtius, Ernst Robert, 1886-1956
Published Praha : Triáda, 1998.
Annotation: S kapitolami: Evropská literatura, Latinský středověk, Literatura a vzdělání, Rétorika, Topika, Bohyně natura, Metaforika, Poezie a rétorika,...
Book
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 3, únor, s. 3-5
Annotation: Společné prohlášení kulturních a politických aktivistů na obranu pěti uvězněných občanů NDR. Za Československo podepsali např. mluvčí...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, mimoř. č. 2, listopad, s. 2-8
Annotation: Memorandum zaslané na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jež se konala ve Vídni, se v textu zabývalo např. evropskou společností,...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 12, listopad, s. 17
Annotation: Manifest - výzva 118 disidentů z Polska, Maďarka, NDR a Československa, kteří v textu připomínají třicet let od maďarské revoluce, ale i Pražské...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 16-21
Annotation: Rozhovor s propuštěným vězněm V. Havlem o politice a kultuře v Československu, politických vězních a silné podpoře, která mu byla poskytnuta,...
Article