By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2019.
Annotation: Souborné vydání dramat "Audience" a "Vernisáž" V. Havla určené především školám a mladým čtenářům; s uvedenou předmluvou, uvedeným komentářem...
Book
2
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2019.
Annotation: Vydání dramatu V. Havla je určeno především školám a mladým čtenářům a obsahuje též ukázku z "Antikódů" (s. 97-103, s úvodní poznámkou...
Book
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 8-9
Annotation: Přetisk části ankety (redakčně kráceno) z roku 1968, která vyšla v časopise Dějiny a současnost (č. 5 a 6). Osobnosti v ní odpovídali na...
Article
4
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 261, 10. 11., příl. Pátek, č. 45, s. 4-8
Annotation: Přetisk rozhovoru z Pátku LN 22. 12. 2006. Magazín Pátek č. 45/2017 vychází jako speciální narozeninové číslo k dvacetiletému výročí jeho...
Article
6
In: Zpravodaj Centra Óndry Łysohorského. -- R. 2016, č. 2, s. 6-7
Annotation: Přetisk dopisu V. Havla Ó. Łysohorskému z 14. 3. 1969, odpověď na dřívější dopis Łysohorského, zřejmě prosbu o intervenci Kruhu nezávislých...
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 25, 2014, č. 15, 7. 4., s. 46-53
Annotation: Korespondence mezi V. H. a M. M. z let 1968 a 1989, týkající se z především možnosti Havlova vycestování do USA v rámci stipendia Fordovy nadace...
Article
8
Annotation: Publikace představuje Ivana Martina Jirouse ve vzpomínkách současníků, v komentářích a v německém překladu jeho děl, přetiskuje též některé...
Book
9
by Hvížďala, Karel, 1941-
Published Praha : Galén, 2013.
Annotation: Soubor korespondence K. Hvížďaly s V. Havlem, kterou spolu vedli v letech 1984 až 2006 nad knihami Dálkový výslech a Prosím stručně; - s předmluvou...
Book
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 12. 1., s. 1 a 10-11
Annotation: Soubor textů věnovaných J. Škvoreckému (první dva přetištěny ze samizdatového sborníku k jeho šedesátinám), s krátkým redakčním úvodem...
Article
11
by Žák, Jiří, 1946-, Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : XYZ, 2012.
Annotation: Soubor fragmentů rozhovorů, názorů a myšlenek; - s Předmluvou vydavatele (s. 5-6); s medailony zmiňovaných osobností (s. 227-247); s Poznámkami...
Book
12
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 1, s. 27
Annotation: Přetisk úryvku z dopisu V. Havla O. Havlové z 8. 3. 1980 doprovázený poznámkou k jeho úmrtí.
Article
13
14
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 249, 23. 12., s. 1-14
Annotation: Mimořádné zpravodajství k úmrtí V. Havla; obsahuje mj. níže zmíněné články; soubor vzpomínek světových osobností na V. Havla, otisk jeho...
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 297, 21. 12., s. A14
Annotation: Přetisk úryvku z rozhovoru V. Havla a D. Duky v televizním pořadu Společný výslech; s mezititulky Co pohřbila listopadová euforie; Občanská...
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 246, 20. 12., s. 21-26
iHned.cz [online]. -- 19. 12. 2011
Annotation: Mimořádné vydání HN je přetiskem čísla 192 ze dne 4. 10. 2007, kdy byl V. H. jednodenním šéfredaktorem listu (s. I-XIV) doplněným o níže...
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 295, 19. 12., příl. Havel osobně (mimořádná příloha), s. B1-B6
Annotation: Soubor úryvků z projevů a jiných textů V. Havla a rozhovorů s ním vydaný k úmrtí V. H. Obsahuje níže uvedené materiály. Doplněno o přehledný...
Article
19
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 12. 2011
Annotation: Článek o divadelním působení V. Havla a jeho dramatické tvorbě; připojena báseň.
Article