By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Publikace představuje Ivana Martina Jirouse ve vzpomínkách současníků, v komentářích a v německém překladu jeho děl, přetiskuje též některé...
Book
3
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 264, 11. 11., s. A5
Annotation: Soubor vzpomínek přátel na zesnulého I. M. Jirouse.
Article
5
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 17, 2008, č. 1, 8. 1., s. 9
Annotation: Dva výroky; s poznámkou Psáno pro Divadelní noviny.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 228, 30. 9., s. C2
Annotation: Jubilejní rozhovor.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 34, 23. 8., s. 1
Annotation: O genezi exilového vydání Jirousovy sbírky a jejích samizdatových podobách; polemika s rozhovorem J. Peňáse s J. Gruntorádem (Týden č. 25/2002)....
Article
10
Annotation: Výbor z rozhovorů (mj. s uvedenými osobnostmi) publikovaných v Právu od července 2000 do září 2001 (názvy a data jejich původního otištění...
Book
11
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 11, listopad, s. [3]-[8] (1-6)
Annotation: Děkovná řeč k udělení Mírové ceny německých knihkupců a nakladatelů.
Article
12
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 0, s. 26-29
Annotation: Úryvek z knihy "Dálkový výslech" vztahující se ke vzniku Charty 77.
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 21, prosinec, s. 6-7
Annotation: Úryvky ze tří otevřených dopisů českých disidentů francouzskému prezidentovi u příležitosti jeho chystané návštěvy v Československu....
Article
15
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 12, 1987, s. [125]-[127]
Annotation: Výňatek z knihy K. Hvížďaly, odpověď na otázku: Měl byste chuť si zavzpomínat na prehistorii a vznik Charty 77.
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 7-8
Annotation: Zprávy oznamující udělení několika cen. Cenu Erasma Rotterdamského získal V. Havel, jehož děkovný dopis INFOCH otiskl. Stejně tak gratulace...
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 23. 3. - 10. 4., s. 12-13
Annotation: Dopis prezidentu rakouské republiky R. Kirchschlägerovi u příležitosti jeho návštěvy Československa. Havel je vděčný za zlepšující se vztahy...
Article