By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 10, 13. 12., s. [27]
Annotation: Úryvek vzpomínky V. Havla na básníka J. Kuběnu (Obsah, 1986).
Article
2
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 12. 6. 2010
Annotation: Reportáž o autorském čtení V. Havla, které se konalo v Knihovně Václava Havla a v jehož rámci autor předčítal své básně z 50. let; k reportáži...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 10, 13. 1., s. 9
Annotation: Poznámka k právě zahájené výstavě výtvarného díla J. Kuběny v Galerii Montmartre v Praze; s citací zdravice V. Havla.
Article
4
by Binder, Ivo, 1955-, Havel, Václav, 1936-2011, Kuběna, Jiří, 1936-2017
Published Praha : Knihovna Václava Havla, 2010.
Annotation: Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě obrazů J. Kuběny, s oddíly: Masky, kresby a obrazy (s. 19-46, reprodukce); Básně (s. 49-60, básně...
Book
6
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 228, 30. 9., s. C1, C3
iDnes.cz [online]. -- 30. 9. 2006
Annotation: Jubilejní rozhovor.
Article
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 1. 6. 2006
Annotation: Rozhovor s V. Havlem o J. Kuběnovi, o Společnosti přátel Jiřího Kuběny a o oslavě Kuběnových narozenin.
Article
8
by Kosatík, Pavel, 1962-
Published Brno : Host - vydavatelství, 2006.
Annotation: Kniha psaná v letech 2002-2006 zachycuje historii skupiny Šestatřicátníků (V. Havel, J. Kuběna, J. Topol, V. Linhartová, V. Fischerová, P. Švanda,...
Book
9
In: Život je všude. -- s. 270-291
Annotation: Doslov k vyd. původně samizdatového almanachu obsahujícího prózy a básně uvedených autorů, z esejistické tvorby pak hrabalovský text V. Havla...
Book Chapter
10
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 1999, č. 23, srpen, s. 2
Annotation: Číslo věnované minulým a budoucím oslavám Březinových výročí obsahuje faksimile Březinova dopisu řediteli Jaroměřické školy, proslovy...
Article
11
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 1, 1990, č. 1, s. 92-93
Annotation: Přetištěno z: Obsah, 1986, květen; s otištěným autorským výběrem básní z let 1962-1989 Co nepomíjí (s. 93-106).
Article
12
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : Lidové noviny : Čs. středisko nezávislé literatury, 1990.
Annotation: V oddílu Předmluvy, doslovy, vzpomínky a nekrology mj. Odpovědnost jako osud (říjen 1983), s. 228-239 {o: Vaculík Ludvík, Český snář}; Život...
Book
13
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [179]-180
Annotation: Poznámka přibližující život, dílo a zejména poetiku J. Kuběny.
Article
14
by Havel, Václav, 1936-2011
Published Scheinfeld-Schwarzenberg : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, 1989.
Annotation: Rozděleno do oddílů Rozhovory z roku 1983; Eseje a stati (Politika a svědomí, Thriller, Anatomie jedné zdrženlivosti, Děkovná řeč, O smyslu...
Book
15
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1953, č. 1, 1. 10., s. 14
Annotation: Báseň věnovaná Jiřímu Paukertovi.
Article