By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
by Lopatka, Jan, 1940-1993
Published Praha : Triáda : Plus, 2010.
Annotation: Nové, kritické vydání studií, s oddíly: I. Předpoklady tvorby: Výběr kritických článků a recenzí z let 1965-1969 (s. 7-136) a II. Šifra:...
Book
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 43, 20.-26. 10., s. 15
Annotation: Se čtyřmi dalšími komentáři v rubrice Na pozvání; s biografickou poznámkou o autorovi a s připojeným Výběrem z čtenářské debaty na respekt.cz...
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 1, s. 1
Annotation: Esej o aktuálnosti (v čísle přetištěné) polemiky M. Kundery a V. Havla o "českém údělu" z let 1968/69.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 18, 2007, č. 2, s. 69-80
Annotation: Rozhovor vzpomínající mj. polemiky s M. Kunderou o "českém údělu" z roku 1969; s poznámkou, že "rozhovor se uskutečnil vloni v září, částečně...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 147, 24. 6., s. 15-16
Annotation: Rozhovor o Stoppardově hře a a jejích předobrazech doplněná fotoreportáží z londýnské premiéry.
Article
7
Annotation: Jubilejní sborník, s oddíly: Vita contemplativa (Mezi etikou a technikou), s. 11-252; Vita activa (Mezi univerzitou a politikou), s. 253-519; - mj....
Book
8
Annotation: Monografický sborník, s oddíly: Léta učednická (s. 11-28); Činoherní studio v Ústí nad Labem (s. 29-111); Z času přelomu (s. 112-160); Národní...
Book
9
by Přibáň, Michal, 1966-, Piorecká, Kateřina, 1976-, Šámal, Petr, 1972-, Blahynka, Milan, 1933-, Brousek, Antonín, 1941-2013, Bělíček, Pavel, 1946-, Bílek, Petr, 1950-, Břeský, Dušan, 1920-, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Chvatík, Květoslav, 1930-2012, Doležal, Václav, Dostál, Vladimír, 1930-1975, Dresler, Jaroslav, 1925-1999, Fidelius, Petr, 1948-, Havel, Václav, 1936-2011, Hejl, Vilém, 1934-1989, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janoušek, Pavel, 1956-, Jedlička, Josef, 1927-1990, Jungmann, Milan, 1922-2012, Kliment, Jan, 1921-1993, Klíma, Ivan, 1931-, Kohout, Pavel, 1928-, Kratochvil, Jiří, 1940-, Král, Petr, 1941-2020, Liehm, A. J. 1924-2020, Lukeš, Emil, 1929-2007, Lukeš, Jan, 1950-, Novotný, Vladimír, Pelc, Jaromír, 1952-, Peterka, Josef, 1944-, Přibský, Vladimír, 1932-, Rybák, Josef, Rzounek, Vítězslav, 1921-2001, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Skácel, Jan, 1922-1989, Sobotecký, Josef, Sýs, Karel, 1946-, Trávníček, Jiří, 1960-, Veis, Jaroslav, 1946-, Vladislav, Jan, 1923-2009, Vlašín, Štěpán, 1923-2012, Vohryzek, Josef, 1926-1998, Vybíral, Zbyněk, 1961-, Šimečka, Milan, 1930-1990, Čejka, Jaroslav, 1943-, Černík, Michal, 1943-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005.
Annotation: Závěrečný svazek antologie (údaje o původním otištění statí viz v Ediční poznámce, s. 509-529), s oddíly: Prolog. My a oni, oni a my (s....
Book
10
by Piorecká, Kateřina, 1976-, Šámal, Petr, 1972-, Uhlíř, František, 1900-1980, Blažíček, Přemysl, 1932-2002, Brabec, Jiří, 1929-, Brousek, Antonín, 1941-2013, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Chvatík, Květoslav, 1930-2012, Den, Petr, 1898-1970, Doležal, Bohumil, 1940-, Dostál, Vladimír, 1930-1975, Dresler, Jaroslav, 1925-1999, Frýbort, Zdeněk, 1931-2013, Goldstücker, Eduard, 1913-2000, Grebeníčková, Růžena, 1925-1997, Gruša, Jiří, 1938-2011, Haman, Aleš, 1932-, Havel, Václav, 1936-2011, Hejdánek, Ladislav, 1927-2020, Hájek, Jiří, 1919-1994, Jedlička, Josef, 1927-1990, Jodl, Miroslav, 1924-2007, Kliment, Alexandr, 1929-2017, Kohout, Pavel, 1928-, Kosík, Karel, 1926-2003, Kožmín, Zdeněk, 1925-2007, Lederer, Jiří, 1922-1983, Liehm, A. J. 1924-2020, Lopatka, Jan, 1940-1993, Mandler, Emanuel, 1932-2009, Medek, Vladimír, 1940-, Nový, Jan, Opelík, Jiří, 1930-, Peroutka, Ferdinand, 1895-1978, Petříček, Miroslav, 1951-, Pešat, Zdeněk, 1927-2010, Pištora, Jiří, 1932-1970, Rybák, Josef, 1904-1992, Seifert, Jaroslav, 1901-1986, Skácel, Jan, 1922-1989, Skála, Ivan, 1922-1997, Suchomel, Milan, 1928-, Sus, Oleg, 1924-1982, Trefulka, Jan, 1929-2012, Vaculík, Ludvík, 1926-2015, Vohryzek, Josef, 1926-1998, Šotola, Jiří, 1924-1989, Štoll, Ladislav, 1902-1981, Černý, Václav, 1905-1987, Červenka, Miroslav, 1932-2005
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003.
Annotation: Třetí svazek antologie, s Ediční poznámkou (s. 509-529), s oddíly: Do nového desetiletí (s. 7-39, úryvek z projevu L. Štolla); O Josefa Škvoreckého...
Book
11
by Grossman, Jan, 1925-1993
Published Praha : Čs. spisovatel, 1991.
Annotation: Výbor ze studií, úvah a kritik z oblasti literatury a divadla obsahuje mj. stati O krizi v literatuře (1956, s. 9-21); Kapitoly o Jaroslavu Haškovi...
Book
12
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 19, 1984/1985, č. 74, [únor 1985], s. 338-343
Annotation: Esej; druhá ze souboru diskusních statí o středoevropské kultuře Úděl, únos, únik...?, Evropa, Rusko a my, vyvolaných článkem M. Kundery Tragédie...
Article
13
by Havel, Václav, 1936-2011
Published London : Paříž : Rozmluvy ; Svědectví, 1984.
Annotation: Obsahuje stať Z mého života, v oddíle Život v pravdě Dopis Gustávu Husákovi, O počátcích Charty 77, Moc bezmocných, v oddíle Fejetony mj....
Book
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, s. 20-23
Annotation: Polemika s článkem M. Kundery Český úděl (Listy 1968, č. 7/8) o smyslu českých dějin; polemika otištěna též in: Tvář 4, č. 2, s. 30-33.
Article
15
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 1, září 1956, s. 29-30
Annotation: Diskusní příspěvek polemizující s názorovým vymezením literárního programu autorů (básníků) z okruhu časopisu Květen.
Article