By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Vaněk, Miroslav, 1961-
Published Praha : Academia, 2010.
Annotation: Monografie; - s Úvodem (s. 14-21) a kapitolami: Rock je rock je rock - fenomén rockové hudby; Rockové subkultury a pop music; Kolébka rocku; Import...
Book
2
Annotation: Soubor studií fenomenologických filosofů přednesených na uvedené konferenci a uspořádaných do oddílů: Patočkovo "kacířské" místo ve fenomenologii...
Book
3
In: Věčné časy. -- s. 7
Annotation: Sborník (součást projektu Cirkus totality) obsahuje autobiografické eseje uvedených autorů, dopisy V. Havla A. Radokovi z let 1969-1972, studii historika...
Book Chapter
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 43, 20.-26. 10., s. 15
Annotation: Se čtyřmi dalšími komentáři v rubrice Na pozvání; s biografickou poznámkou o autorovi a s připojeným Výběrem z čtenářské debaty na respekt.cz...
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 38, 2008, č. 3, 12. 6., s. 11-16
Annotation: S redakční poznámkou k rozhovoru určenému původně zahraničním novinářům.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 18, 2007, č. 2, s. 69-80
Annotation: Rozhovor vzpomínající mj. polemiky s M. Kunderou o "českém údělu" z roku 1969; s poznámkou, že "rozhovor se uskutečnil vloni v září, částečně...
Article
7
by Havel, Václav, 1936-2011, Rupnik, Jacques, 1950-
Published Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
Annotation: Třísvazkové vydání 598 dokumentů Charty 77 a 14 souborů příloh; s úvodními texty V. Prečana, V. Havla a J. Rupnika, s ediční poznámkou V....
Book
8
In: Jak pukaly ledy. -- s. 9
Annotation: Faksimile rukopisné předmluvy k 1. vyd. (1990) kroniky listopadové revoluce v r. 1989; s autorovým úvodem: Několik slov autora k druhému vydání...
Book Chapter
9
In: Potíže s hrdiny. -- s. 5
Annotation: Úvodní slovo k pamětem zachycujícím životní příběhy F. Reisse, jeho přítele ze školních let R. Macha (syna ministra vnitra Slovenského štátu...
Book Chapter
10
In: Portrét české společnosti na prahu Evropy = Portrait of Czech Society on the Threshold of Europe. -- s. [1]
Annotation: Předmluva k česko-anglické výpravné publikaci vydané ke vstupu ČR do EU; na otázku "Co si slibujete od vstupu České republiky do Evropské unie...
Book Chapter
11
by Soubigou, Alain, 1965-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004.
Annotation: Monografie; s autorovou předmluvou Neuchopitelný Masaryk (s. 11-14) a s částmi: Mladý Tomáš Masaryk (1850-1882), s. 15-51; Tomáš Garrigue Masaryk,...
Book
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 268, 15. 11., s. 13-14
Annotation: Rozhovor u příležitosti výročí listopadových událostí roku 1989.
Article
15
by Mottel, Helmut, Teufel, Annette, 1966-
Published Dresden : Thelem, 2001.
Annotation: Katalog obsahuje podrobné komentáře-hesla k jednotlivým exponátům, s uvedenými spojovacími mezitexty; - se soupisem literatury (s. 374-391), se...
Book
16
Annotation: Sborník statí navazující na stejnojmenný dvoudílný sborník vydaný v letech 1939-1940; mj. s uvedenými příspěvky; s biograficko-bibliografickými...
Book