By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


741
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 25-26
Annotation: Skica.
Article
742
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1954, č. 5, 3. 4., s. 33-36
Annotation: Charakteristika americké moderní poezie vycházející z poetiky W. Whitmana.
Article
743
In: Stříbrný vítr [samizdat]. -- R. 1953, č. 1, 20. 12., s. 5-8
Annotation: Dvě básně.
Article
744
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1953, č. 3/4, 20. 12., s. 9-18
Annotation: Filozofická úvaha nad univerzalizmem, smyslem života a přírodou, vůlí k životu a možností vzít si život.
Article
745
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1953, č. 2, 1. 11., s. 13-15
Annotation: Úvaha nad tématy dosavadních příspěvků v časopise "Rozhovory 36" a varování před přehnaným mondénním nihilismem.
Article
746
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1953, č. 1, 1. 10., s. 7-9
Annotation: Úvaha nad Březinovou poetikou - pojetím lásky, tělesnosti, vnímáním důležitosti lidstva.
Article
747
748
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1953, č. 1, 1. 10., s. 14
Annotation: Báseň věnovaná Jiřímu Paukertovi.
Article