By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 29, 2007, č. 6, [červen], s. 7
Annotation: Úvaha o objektivnosti vědeckého poznání - odpověď na anketní otázku Co soudíte o "poučení z dějin"?; přetištěno z DaS č. 6/1967, s. 10-11....
Article
162
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 115, 18. 5., s. 11
Annotation: Soubor gratulací.
Article
163
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 16, 2007, č. 20, 16. 5., s. A5
Annotation: Část rozhovoru - součásti knihy To the Castle and Back.
Article
164
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 16, 2007, č. 19, 9. 5., s. A5
Annotation: Část rozhovoru - součásti knihy To the Castle and Back.
Article
165
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2007, č. 49, 9. 3., příl. Víkend, č. 10, s. 6-10
Víkend. -- 9. 3. 2007
Annotation: Rozhovor.
Article
167
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2007, č. 2/3, s. 17-36
Annotation: Převzato z: V. Havel, Anatomie gagu (in: Divadlo 1963, č. 3, s. 52-60).
Article
168
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 18, 2007, č. 2, s. 69-80
Annotation: Rozhovor vzpomínající mj. polemiky s M. Kunderou o "českém údělu" z roku 1969; s poznámkou, že "rozhovor se uskutečnil vloni v září, částečně...
Article
169
by Havel, Václav, 1936-2011, Rupnik, Jacques, 1950-
Published Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
Annotation: Třísvazkové vydání 598 dokumentů Charty 77 a 14 souborů příloh; s úvodními texty V. Prečana, V. Havla a J. Rupnika, s ediční poznámkou V....
Book
170
In: Odcházení. -- s. 5
Annotation: Autorova úvodní poznámka.
Book Chapter
171
In: Jak pukaly ledy. -- s. 9
Annotation: Faksimile rukopisné předmluvy k 1. vyd. (1990) kroniky listopadové revoluce v r. 1989; s autorovým úvodem: Několik slov autora k druhému vydání...
Book Chapter
172
In: To the Castle and Back. -- s. [?]
Annotation: Předmluva k anglickému vydání knihy Prosím stručně; - s poznámkami a rejstříkem.
Book Chapter
173
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2007, č. 4, s. 40-65
Annotation: Převzato z: Charta 77. 1977-1989 (Scheinfeld, Čs. středisko nezávislé literatury - Bratislava, Archa 1990).
Article
175
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 297, 22. 12., příl. Pátek LN, č. 51, s. 6-17
Annotation: Rozhovor; s fotografickou dokumentací.
Article
176
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 27. 11., s. 16
Annotation: Přetisk polemického článku o časopisu Květen (LtN č. 48/1956) v rubrice Před 50 lety.
Article
178
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 8, 17. 10., s. 81-83
Annotation: Úvaha založená na úvodní scéně Ioneskových Židlí.
Article
179
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 8, 17. 10., s. 125-127
Annotation: Vzpomínka; s otištěním básní V. Havla Jednou v neděli odpoledne a J. Paukerta (Kuběny) 36 ze září 1953 (obě na s. 128).
Article
180
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 8, 17. 10., s. 59-64
Annotation: Studie; připojen typogram V.H. s věnováním Melinovi Vašek v únoru 1972.
Article