By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lékař umírajícího času. -- s. 324-334
Annotation: Do poznámky je zakomponována pasáž: Dobová recepce románu Lékař umírajícího času (montáž úryvků z recenzí 1. vyd. /1984/, viz rozpis),...
Book Chapter
2
Annotation: Kompletní bibliografie E. P. (1286 záznamů), s oddíly: Primární bibliografie (s. 9-134, 684 zázn.); Sekundární bibliografie (s. 135-203, zázn....
Book
3
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 5 (21), 1998, č. 1/2, únor, s. 51-53
Annotation: Předneseno na slavnostním večeru k 65. narozeninám J. Š. 16. 2. 1996 v Národním muzeu. - S poznámkou Náčrt kapitoly z chystané knížky Živobytí...
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 10, prosinec, s. 598-602
Annotation: Rozbor jeho próz v paralele k uměleckému dílu L. Janáčka.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 35, 1979, č. 170, 21. 7., s. 4
Annotation: K šedesátinám 22. 7.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 35, 1979, č. 137, 13. 6., s. 4
Annotation: Medailon k 70. narozeninám.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 6, červen, s. 380
Annotation: O přínosu V. Kováříka pro literární a estetickou výchovu dětí; k jeho článku Proč tvořím pro děti (Učitelské noviny, č. 13).
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 4, duben, s. 228-232
Annotation: O jeho tvorbě pro děti.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 34, 1978, č. 223, 21. 9., s. 4
Annotation: K 55. narozeninám 24. 9.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 34, 1978, č. 113, 16. 5., s. 4
Annotation: K 65. narozeninám Z. P.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 4, duben, s. 265-268
Annotation: Konfrontace tvůrčích osobností E. Štorcha (k 100. výročí narození 10. 4.) a Oty Hofmana (k 50. narozeninám 10. 4.).
Article
12
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1978, č. 3/5, březen/květen, s. 17
Annotation: O jeho díle pedagogickém a literárním.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 7, září, s. 467
Annotation: Medailon k 18. 8.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 33, 1977, č. 44, 22. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě B. Říhy.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 7, září, s. 473
Annotation: Nekrolog redaktorského pracovníka v oblasti pro děti a mládež.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 32, 1976, č. 199, 21. 8., s. 4
Annotation: Medailon k 125. výročí narození Aloise Jiráska; též medailon k 85. výročí smrti Jana Nerudy.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 32, 1976, č. 113, 13. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 9, listopad, příl., s. 65
Annotation: Glosa o rozhovoru s M. K. ve Zdravotnických novinách 1975, č. 17.
Article
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 30, 1974, č. 273, 19. 11., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 8, říjen, Příloha
Annotation: Nekrolog.
Article