By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 165, 18. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 115, 18. 5., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání knihy obsahující portréty spisovatelů vězněných v 50. letech.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 130, 3. 6., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání publikace obsahující úvahy mj. na téma vztahů české, německé a židovské kultury.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 85, 12. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 82, 8. 4., s. 10
Annotation: Recenze publikace o RKZ; na s. 1 též poznámka o vydání: Protokoly o zkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského a některých dalších...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 6, 24. 3., s. 20
Annotation: Květen; recenze publikace obsahující rozhovory s: Holub Miroslav, Vohryzek Josef.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 59, 11. 3., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 53, 4. 3., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání; Květen.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 17, 21. 1., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání; Jesenská Milena.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 9, listopad, s. 568-569
Annotation: Suchl Jan, recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 2, únor, s. 110
Annotation: Plívová-Šimková Věra; recenze.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 44, 1988, č. 133, 8. 6., s. 2
Annotation: Recenze; Čapek Josef, Čapek Karel.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 57, 9. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 3, březen, s. 190
Annotation: Štorch Eduard; glosa; výňatky z dopisů reagujících na glosu Z. H. uveřejěny v ZM č. 9/1987, s. 570-572; autory dopisů jsou: B. Kakáč; RNDr....
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 9, listopad, s. 573
Annotation: Článek o pozornosti věnované autory monografií tvorbě pro děti a mládež; týká se knihy J. H. o Majerová Marie a monografie Opelík Jiří,...
Article