By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 28, 1972, č. 288, 6. 12., s. 4
Annotation: Glosa.
Article
2
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [6], červen, s. 71-73
Annotation: Mj. o zobrazení mladé generace v současných hrách.
Article
3
4
In: Divadlo. -- Roč. 17, 1966, č. 3, březen, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 10, prosinec, s. 39-41
Annotation: O rozhlasových hrách L. A.
Article
6
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 7, září, s. 80
Annotation: Recenze sborníku připraveného M. Rejnušem.
Article
7
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 2, únor, s. 60-64
Annotation: O principu autentičnosti v dramatech P. K.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 4, duben, s. 174-175
Annotation: O dramaturgii Nedivadla I. Vyskočila v Redutě; zvl. o inscenaci pásma Poslední den.
Article
9
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 7, září, s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 1, leden, s. 40-41
Annotation: O vztahu prózy a poezie, o stylizaci pohádek a o dialogu v hrách.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 6, červen/červenec, s. 312
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Divadlo. -- Roč. 13, 1962, č. 7, září, s. 65-66
Annotation: Kritická poznámka k inscenaci.
Article
14
In: Divadlo. -- Roč. 12, 1961, č. 6, červen, s. 477-9
Annotation: O současném stavu; oceněna tvorba F. Pavlíčka.
Article
15
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 10, prosinec, s. 516-521
Annotation: Stať o dramatické tvorbě V. Nezvala.
Article
16
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 6, červen, s. 313-315
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 5, květen, s. 264-267
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 1, leden, s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 10, 1959, č. 10, prosinec, s. 791-793
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 10, 1959, č. 10, prosinec, s. 793-794
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na článek T. Łubieńského "O dramatach Karola Čapka".
Article