By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 122-123
Annotation: Recenzní přehled; dále hodnoceny sbírky: Pospíšil Jaroslav, Křik kavek; Bernardinová Eva, Láska (73. lekce); Florian Miroslav, Nonstop.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 43, 1987, č. 213, 11. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 40, 1984, č. 138, 13. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 74, 29. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 37, 1981, č. 173, 24. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 207, 2. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 61, 12. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 31, 1975, č. 284, 2. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. [4], 1959, č. 5, s. 229-230
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 8, říjen, s. 556-574
Annotation: Studie o dramatické tvorbě P. Kohouta.
Article
11
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 8, duben 1958, s. 455-456
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na článek V. Dostála "Poezie a programy" (in: Kultura 1957, č. 48).
Article
12
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 3, 20. 3., s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 12, prosinec, s. 569-570
Annotation: Stať o poezii M. Floriana.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 177 (721), 29. 6., s. [3]
Annotation: Stručná recenze básnické sbírky.
Article
15
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 2, 8. 10. 1955, s. 62
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 1, 8. 9. 1955, s. 28-31
Annotation: Recenze.
Article