By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 51, 1995, č. 197, 24. 8., s. 8
Annotation: Recenze 1. čísla, 1995.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 195, 22. 8., s. 9
Annotation: Recenze 4. čísla dvouměsíčníku pro politickou kulturu a občanský dialog Listy, který bude vycházet od září jako měsíčník.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 193, 19. 8., s. 13
Annotation: Recenze časopisu.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 145, 22. 6., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání sborníku referátů z konference Česká nezávislá literatura po pěti letech, která se konala v listopadu 1994 v Praze.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 70, 23. 3., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání 2. čísla letošních Listů.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 5, 6. 1., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání sborníku ze semináře: Laboratoř psychologické prózy, konaného v září 1993 v Hradci Králové z podnětu Dvořák Jan; hlavní...
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 248, 21. 10., s. 7
Annotation: Šalda František Xaver; poznámka k novému vydání 7. roč. ŠZ.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 234, 5. 10., s. 7
Annotation: Úvaha; zmíněny časopisy TAU, Revolver revue, Prostor.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 210, 7. 9., s. 7
Annotation: Zpráva o nové literární revui.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 145, 21. 6., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání č. 3/1994.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 139, 14. 6., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání nového časopisu; vydává katedra českého jazyka FF UK.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 134, 8. 6., s. 8
Annotation: Recenze č. 25.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 130, 3. 6., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání publikace obsahující úvahy mj. na téma vztahů české, německé a židovské kultury.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 77, 1. 4., s. 10
Annotation: Recenze č. 2/1994.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 74, 29. 3., s. 7
Annotation: Recenze 27. čísla revue, věnovaného Paříži.
Article
16
In: Tau : revue literárních prohřešků aneb co nového v literatuře. -- R. 1994, č. 1, s. 2-3
Annotation: Stať redaktora časopisu o podmínkách, do kterých časopis vstupuje.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 5, 3. 2., s. 18
Annotation: O obsahu; časopis Mezinárodní revue literárních kritiků vychází francouzsky v Paříži, v tomto čísle je příspěvek: Fischer Jan Otokar o...
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 32, 12. 8., s. 24
Annotation: Fejeton o besedě se spisovateli jako publicistickém žánru; příspěvek v pravidelné rubrice.
Article