By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 9-10
Annotation: Kratší úvaha nad vývojem motivů pohádkových příběhů.
Article
2
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 287, 7. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 74, 27. 3., s. 5
Annotation: Glosa k vydání knihy I. P. a několika dalších knih pro děti v souvislosti s Mezinárodním dnem dětské knihy 2. 4.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 46, 14. 11., s. 14
Annotation: Recenze; též o jiných zpracováních bible pro děti.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 5, září, s. 275-277
Annotation: Pleva Josef Věromír, Malý Bobeš; Háj Felix, Kája Mařík; srovnání dvou dětských literárních hrdinů (z besedy na Šrámkově Sobotce 1991),.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 18, 2. 5., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 32, 7. 2., s. 4
Annotation: O: Klub mladých čtenářů a jeho výchovném působení na mládež.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 8, říjen, s. 508-509
Annotation: O soupisu vydaném Maticí slovenskou (sest. Penthor Petr, Cíferská Eva).
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 6, červen, s. 352-354
Annotation: Rozhovor s pracovnicemi: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 31, 4. 8., s. 12
Annotation: Polemika s článkem: Genčiová Miroslava (Kmen č. 25); týká se vydávání comics.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 282, 1. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
Published Praha : Albatros, 1987.
Annotation: Sborníček vydaný k nedožitým 65. narozeninám V. S. obsahuje úryvky z jeho díla týkající se literatury pro děti.
Book
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 5, květen, s. 302
Annotation: Recenze se zřetelem na studie o dětské literatuře.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 3, březen, s. 188-190
Annotation: Recenze sborníku materiálů z konference (Brno, 11. 12. 1984).
Article
16
by Heřman, Zdeněk, 1934-1996
Published Praha : Albatros, 1984.
Annotation: Kniha o optimistické české a slovenské literatuře pro děti ve 20. století, zejména o osobnostech doby poválečné, obsahuje autorův úvod Ridendo...
Book
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1983, č. 52, 21. 12., s. 1
Annotation: Referát o konferenci na téma Budoucnost dětské knihy, uspořádané Společností přátel knihy pro mládež 26. 11.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 9, listopad, s. 573
Annotation: Článek o pozornosti věnované autory monografií tvorbě pro děti a mládež; týká se knihy J. H. o Majerová Marie a monografie Opelík Jiří,...
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 9, listopad, s. 572
Annotation: O příspěvcích ve sborníku Knihovna, sv. 9-10, týkajících se teorie a historie literatury pro děti a mládež.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 9, listopad, s. 572
Annotation: Recenze; sborník obsahuje též stati o literatuře pro děti a mládež.
Article