By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 23, 27. 1., s. 6
Annotation: Referát o udílení ceny Zlatá stuha 26. 1. 1995 v Památníku národního písemnictví; mezi oceněnými též: Borská Ilona za knihu Mokrejšové,...
Article
2
In: Minehava. -- S. 249-251
Annotation: Doslov.
Book Chapter
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 27, 14. 7., s. 8
Annotation: Zlatá stuha; zpráva o výsledcích soutěže hodnotící produkci prvního pololetí 1993; oceněni mj. Lukešová Milena, Jak si uděláme zeměkouli;...
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 146, 25. 6., s. 7
Annotation: Referát o udělení: Zlatá stuha za nejlepší knihu pro mládež mj. : Žáček Jiří a Zmatlíková Helena, Slabikář, Má první čítanka; Lukešová...
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 8, 12. 1., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání knih s cestovní tematikou, mj. Aškenazy Ludvík, Cestopis s jezevčíkem, Putování za švestkovou vůní; Opatrný Josef, Objevitelé,...
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 6, červen, s. 381-382
Annotation: Recenze knihy o hokejovém brankáři: Holeček Jiří.
Article
7
Published Praha : Albatros, 1984.
Annotation: Sborníček s příspěvky: Říha Bohumil, Vzácné jubileum (s. 6-9); Moric Rudo, Poďakovanie za tvorivú pomoc (s. 10-13); Doderer Klaus, Františku...
Book
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 8, říjen, s. 499
Annotation: Recenze; též o románu Z. A. V mrazech jabloně nekvetou.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 3, březen, s. 147
Annotation: O sborníku Klubu mladých autorů a literárního kroužku při Ústředním domu pionýrů a mládeže, vydaném Ústředním kulturním domem železničářů.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 224, 22. 9., s. 5
Annotation: Kurzíva.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 3, březen, s. 185-186
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 4, duben, s. 182-183
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Divadlo. -- Roč. 13, 1962, č. 5, květen, s. 76-77
Annotation: Recenze sborníku k 25. výročí divadla.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 9, září, s. 389-392
Annotation: Diferenciace uměleckonaučné literatury pro děti od ostatních druhů literatury; též srovnání metody M. J. Iljina a B. S. Žitkova, F. Flose a...
Article