By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 264, 10. 11., s. 9
Annotation: Recenze románu, který se týká: Frič Josef Václav; autor recenze mj. srovnává styl V. M. se stylem próz: Šotola Jiří.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 2. 6., s. 8
Annotation: O románovém díle J. Š.; s poznámkou autora o vzniku studie (psané pro časopis Romboid, 1989, č. 7).
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 290, 9. 12., s. 4
Annotation: Poznámka.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 103, 3. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor k vydání sbírky Podzim v zahradní restauraci.
Article
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 24, 1989, č. 7, s. 33-39
Annotation: O poezii i próze J. Š.; k spisovatelově úmrtí.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 8, říjen, s. 510-511
Annotation: Poznámka.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 260, 3. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 34, 1978, č. 293, 12. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 4, duben, s. 187
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. [4], 1959, č. 5, s. 229-230
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 8, říjen, s. 556-574
Annotation: Studie o dramatické tvorbě P. Kohouta.
Article
12
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 9, květen 1958, s. 482-488
Annotation: Studie o umělcích mladé generace.
Article
13
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 10, 8. 6. 1956, s. 312-313
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 5, květen, s. 229-230
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 42, 18. 2., Literární příl. Večerní Prahy, s. 2
Annotation: Medailon o Jiřím Šotolovi
Article
16
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 2, 8. 10. 1955, s. 62
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 10, říjen, s. 461-462
Annotation: Recenze.
Article