By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 137, 11. 6., příl. Slovo na neděli, s. 3
Annotation: Referát o 27. sjezdu: Klub mladých čtenářů, za účasti mj. : Žáček Jiří.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 27, 14. 7., s. 8
Annotation: Zlatá stuha; zpráva o výsledcích soutěže hodnotící produkci prvního pololetí 1993; oceněni mj. Lukešová Milena, Jak si uděláme zeměkouli;...
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 146, 25. 6., s. 7
Annotation: Referát o udělení: Zlatá stuha za nejlepší knihu pro mládež mj. : Žáček Jiří a Zmatlíková Helena, Slabikář, Má první čítanka; Lukešová...
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 35, 23. 9., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání; též k dalšímu sešitu Kulihráškova abeceda.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 133, 8. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 43, 1987, č. 213, 11. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- Roč. 24, 1986, č. 10, říjen, s. 2
Annotation: Fejetonistická úvaha o vztahu písňového textu k hudbě a poezii; zmíněna pasáž z knihy Sýs Karel, Žáček Jiří, 1 + 1 aneb Nesoustavný rozhovor...
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 2, únor, s. 71
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 42, 1986, č. 5, 7. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 35, 1979, č. 124, 29. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 35, 1979, č. 13, 16. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article