By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Labyrint. -- R. 1996, č. 1, s. 8-9
Annotation: Náčrt kapitoly z chystané knihy Živobytí s pannou a konzulem.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 4, 28. 1., s. 10
Annotation: Recenze; též o knize L. A. pro mládež Cestopis s jezevčíkem, Artur.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 8, 12. 1., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání knih s cestovní tematikou, mj. Aškenazy Ludvík, Cestopis s jezevčíkem, Putování za švestkovou vůní; Opatrný Josef, Objevitelé,...
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 47, 16. 12., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 46, 9. 12., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 4, 25. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 2, 1967, č. 2, s. 90-93
Annotation: Souborná recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 8, říjen, s. 433-435
Annotation: O tvorbě L. A. pro děti.
Article
9
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 10, prosinec, s. 39-41
Annotation: O rozhlasových hrách L. A.
Article
10
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 6, červen, s. 313-315
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 9, květen 1958, s. 508-509
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 2, únor, s. 81-83
Annotation: Recenze.
Article