By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kompletní bibliografie E. P. (1286 záznamů), s oddíly: Primární bibliografie (s. 9-134, 684 zázn.); Sekundární bibliografie (s. 135-203, zázn....
Book
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 246, 19. 10., s. 7
Annotation: Halas František; o programu letošního ročníku tradičního setkání; večer 22. 10. bude v pásmu Pocta básníkovi věnován poezii Jana Skácela.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 46, 1990, č. 79, 3. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 38, 1982, č. 35, 11. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 8, říjen, s. 461
Annotation: O tvorbě F. H. pro děti.
Article
6
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 10, červen 1958, s. 550-552
Annotation: Reportáže o soutěžích tvořivosti mládeže z Hradce Králové a Liberce.
Article
7
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 6, únor 1958, s. 318-319
Annotation: Kritická stať o básnické sbírce I. Skály "A cokoli se stane".
Article
8
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 1, 27. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 3, listopad 1956, s. 114-116
Annotation: Recenze.
Article