By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 63, 16. 3., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 31, 1975, č. 224, 23. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 10, prosinec, s. 516-521
Annotation: Stať o dramatické tvorbě V. Nezvala.
Article
4
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 10, červen 1958, s. 550-552
Annotation: Reportáže o soutěžích tvořivosti mládeže z Hradce Králové a Liberce.
Article
5
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 5, 20. 5., s. 96
Annotation: Recenze Nezvalovy knihy a dalších děl zahraničních autorů: E. Hemingway, G. Green, F. Molnár.
Article
6
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 7, březen 1957, s. 260-261
Annotation: Úvaha o básnické sbírce O. Mikuláška "Krajem táhne prašivec".
Article
7
8
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 1, 8. 9. 1955, s. 28-31
Annotation: Recenze.
Article