By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kompletní bibliografie E. P. (1286 záznamů), s oddíly: Primární bibliografie (s. 9-134, 684 zázn.); Sekundární bibliografie (s. 135-203, zázn....
Book
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 45, 1989, č. 173, 25. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 1, leden, s. 56
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 40, 1984, č. 260, 2. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
by Heřman, Zdeněk, 1934-1996
Published Praha : Albatros, 1984.
Annotation: Kniha o optimistické české a slovenské literatuře pro děti ve 20. století, zejména o osobnostech doby poválečné, obsahuje autorův úvod Ridendo...
Book
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 6, červen, s. 381-382
Annotation: Úvaha o jeho tvorbě pro děti.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 38, 1982, č. 69, 23. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 8, duben 1958, s. 455-456
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na článek V. Dostála "Poezie a programy" (in: Kultura 1957, č. 48).
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 10, říjen, s. 474-476
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 146 (690), 22. 6., s. [3]
Annotation: Stručná recenze.
Article