By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 266, 13. 11., příl. Magazín Dnes, č. 46, s. 12-18
Annotation: Rozhovor; zejm. o bratru HL Pavlu Landovském a jejich životních osudech. Připojena biografická poznámka "V pěti číslech".
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 225, 25. 9., příl. Magazín Dnes, č. 39, s. 22-28
Annotation: Životopisný článek o básnířce V. Čerepkové. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Vladimíra Čerepková" a glosu "Beatníci".
Article
3
online
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 255, 1. 11., příl. Magazín Dnes, č. 44, s. 26-30
Magazín Dnes. -- 1. 11. 2001
Annotation: Reportáž z veletrhu.
Article