By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [5], květen, s. 82-86
Annotation: Rozhovor s básníkem, prozaikem a dokumentaristou M. Doležalem o jeho knize "Čurda z hlíny"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 85).
Article
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [2], únor, s. 84-85
Annotation: Rozhovor s novinářkou a spisovatelkou A. Horáčkovou o jejím románu "Neotevřené dopisy"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 85).
Article
3
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 21, 2015, č. [1], 30. 12. 2014, s. 54-57
Annotation: Životopisný článek; s ukázkou z knihy A. Horáčkové.
Article