By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 81, 5. 4., s. D9
iDnes.cz [online]. -- 6. 4. 2008
Annotation: Článek o J. Čapkovi u příležitosti zahájení vydávání jeho sebraných spisů v nakladatelství Triáda. Připojena ukázka z textu nekrologu...
Article