By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 237, 11. 10., s. B5
Annotation: Článek, představující možné kandidáty na zisk Nobelovy ceny za literaturu (připravené k udělení 12. 10. 2006). Mezi kandidáty je zmíněn...
Article