By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 185, 8. 8., s. B7
iDnes.cz [online]. -- 8. 8. 2008
Annotation: Článek o údajné sbírce pornografických materiálů, jež měla náležet F. Kafkovi.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 151, 28. 6., s. D10
Annotation: Nekrolog L. Reinerové.
Article
3
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 132, 6. 6., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 6. 6. 2008
Annotation: Zpráva o nalezení dopisu F. Kafky jeho milence J. Wohryzkové, který posléze v dražbě získal Památník národního písemnictví.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 77, 1. 4., s. C9
Annotation: Zpráva o jednodenní konferenci věnované osobnosti E. E. Kische, též o jeho osobnosti a vzpomínkách L. Reinerové na něj.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 188, 12. 8., s. B7
iDnes.cz [online]. -- 12. 8. 2005
Annotation: Článek o akcích, konaných v souvislosti s výročím dvou set let od narození A. Stiftera.
Article