By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 236, 8. 10., příl. Víkend, s. 18-21
Annotation: Rozhovor s italským spisovatelem; zejm. o jeho nové knize, mj. též o návštěvě v Praze. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
2
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 255, 3. 11., s. D7
iDnes.cz [online]. -- 3. 11. 2010
Annotation: Článek o návštěvě amerického spisovatele M. Cunninghama v Praze při příležitosti uvedení jeho nového románu; mj. k plánovaným autorským...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 154, 3. 7., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 80, 6. 4., s. D8
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 221, 19. 9., s. C10
Annotation: Článek ke 100. výročí narození M. Waltariho, především pak o jeho recepci v Čechách a na Moravě.
Article
6
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 185, 8. 8., s. B7
iDnes.cz [online]. -- 8. 8. 2008
Annotation: Článek o údajné sbírce pornografických materiálů, jež měla náležet F. Kafkovi.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 174, 26. 7., s. D4
Annotation: Rozhovor s J. Mannem, vnukem Heinricha Manna, o jeho rodině, tvorbě a zkušenostech z exilu. Doplněno o ukázku z jeho knihy Prag, poste restante.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 151, 28. 6., s. D10
Annotation: Nekrolog L. Reinerové.
Article
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 132, 6. 6., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 6. 6. 2008
Annotation: Zpráva o nalezení dopisu F. Kafky jeho milence J. Wohryzkové, který posléze v dražbě získal Památník národního písemnictví.
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 111, 13. 5., s. C9
iDnes.cz [online]. -- 13. 5. 2008
Annotation: Zpráva o chystané návštěvě maďarského spisovatele P. Esterházyho v Praze.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 77, 1. 4., s. C9
Annotation: Zpráva o jednodenní konferenci věnované osobnosti E. E. Kische, též o jeho osobnosti a vzpomínkách L. Reinerové na něj.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 74, 28. 3., s. B4
iDnes.cz [online]. -- 28. 3. 2008
Annotation: Zpráva o chystaném sympoziu o E. E. Kischovi, na němž má vystoupit i L. Reinerová.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 40, 16. 2., s. D9
iDnes.cz [online]. -- 18. 2. 2008
Annotation: Rozhovor s L. Reinerovou mj. o jejím životě, postoji k holokaustu a českoněmeckých vztazích.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 21, 25. 1., s. B4
iDnes.cz [online]. -- 25. 1. 2008
Annotation: Zpráva o dnešním ceremoniálu k Mezinárodnímu dni vzpomínky na oběti holokaustu. L. Reinerová se však akce kvůli zdravotním problémům neúčastní...
Article
15
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 6, 8. 1., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 8. 1. 2008
Annotation: Rozhovor s J. Rudišem o jeho novém románu Potichu.
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 153, 30. 6., s. C7
iDnes.cz [online]. -- 30. 6. 2005
Annotation: Článek o aktuální pražské výstavě.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 168, 21. 7., s. C8
Annotation: Zpráva o chystaném projektu Čas pro báseň, kde současní evropští básníci představí své básně na téma "transformace".
Article