By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 117, 19. 5., příl. Víkend, s. 9-11
Annotation: Článek o knize M. Kumpfmüllera inspirované milostným vztahem F. Kafky a D. Diamantové.
Article
2
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 15. 1., příl. Víkend, s. 32-33
Víkend. -- 22. 1. 2011
Annotation: Článek k interpretaci osobnosti F. Kafky v níže zmíněné knize J. Urzidila; mj. ve srovnání s názory M. Broda.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 250, 27. 10., s. D6
Annotation: Rozhovor s V. Havlem při příležitosti převzetí níže zmíněné ceny. Doplněno o níže uvedený přehled.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 250, 27. 10., s. D6
Annotation: Článek srovnávající poetiku děl F. Kafky a V. Havla; při příležitosti udělení níže zmíněné ceny V. Havlovi.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 49, 27. 2., příl. Víkend, s. 32-33
Víkend. -- 27. 2. 2010
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 23, 28. 1., s. B6
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 291, 15. 12., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 15. 12. 2009
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 254, 31. 10., příl. Víkend, s. 37-40
Annotation: Rozhovor s německým spisovatelem P. Handkem při příležitosti převzetí Ceny Franze Kafky, zejm. o jeho literární tvorbě. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 185, 8. 8., s. B7
iDnes.cz [online]. -- 8. 8. 2008
Annotation: Článek o údajné sbírce pornografických materiálů, jež měla náležet F. Kafkovi.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 142, 18. 6., s. B7
Annotation: Článek o K. Diamantové a jejích kafkovských výzkumech, především pak k osobnosti Kafkovy poslední milenky D. Diamantové.
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 132, 6. 6., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 6. 6. 2008
Annotation: Zpráva o nalezení dopisu F. Kafky jeho milence J. Wohryzkové, který posléze v dražbě získal Památník národního písemnictví.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 190, 16. 8., s. B8
iDnes.cz [online]. -- 16. 8. 2007
Annotation: Čláenk o edici Wesselových ilustrací ke Kafkově próze Proměna.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 159, 9. 7., s. D2
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 153, 30. 6., s. C7
iDnes.cz [online]. -- 30. 6. 2005
Annotation: Článek o aktuální pražské výstavě.
Article
15
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 56, 8. 3., s. C7
iDnes.cz [online]. -- 8. 3. 2005
Annotation: Článek o nové divadelní inscenaci v pražském Divadle Na zábradlí, která má zachytit vnitřní svět F. Kafky.
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 282, 4. 12., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 6. 12. 2004
Annotation: Recenze komentovaného souboru závětí, mimo jiné F. X. Šaldy, F. Palackého, F. Kafky, J. Husa, J. A. Komenského, L. Klímy, V. Hanky.
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 229, 1. 10., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 1. 10. 2004
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 128, 2. 6., s. C11
Annotation: Článek je součástí celostránkového souboru článků k osmdesátému výročí úmrtí.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 128, 2. 6., s. C11
Annotation: Informační článek o programu akce je součástí celostránkového souboru článků k osmdesátému výročí úmrtí.
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 128, 2. 6., s. C11
iDnes.cz [online]. -- 2. 6. 2004
Annotation: Rozhovor o kafkovských mýtech je součástí souboru článků k osmdesátému výročí úmrtí; článek je anoncován na s. A1 pod názvem Kolem Kafky...
Article