By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 84, 9. 4., příl. Víkend, s. 28-31
Annotation: Rozhovor s E. Haklem o jeho životě a literárním díle. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 66, 19. 3., příl. Víkend, s. 28-30
Annotation: Článek o níže zmíněné čtenářské anketě; dokončení z MF Dnes č. 60 (12. 3. 2011, příloha Víkend). Doplněno o přehled titulů vybraných...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 60, 12. 3., příl. Víkend, s. 26-27
Annotation: Článek o níže zmíněné čtenářské anketě. Doplněno o přehled titulů vybraných odbornou porotou a níže zmíněnou glosu.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 59, 11. 3., s. B9
Annotation: Článek k níže zmíněné soutěži o nejlepší knihu pro děti spojené s charitativním projektem, předsedou poroty soutěže je Z. Svěrák.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 47, 25. 2., s. B9
Annotation: Článek k nominacím na ceny Magnesia Litera. Doplněno o níže uvedený přehled.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 250, 27. 10., s. D8
Annotation: Zpráva o udělení níže zmíněné ceny E. Haklovi.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 250, 27. 10., s. D6
Annotation: Rozhovor s V. Havlem při příležitosti převzetí níže zmíněné ceny. Doplněno o níže uvedený přehled.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 250, 27. 10., s. D6
Annotation: Článek srovnávající poetiku děl F. Kafky a V. Havla; při příležitosti udělení níže zmíněné ceny V. Havlovi.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 249, 26. 10., s. D5
Annotation: Fejeton o literárních akcích pořádaných v průběhu jednoho dne; mj. k udělení Ceny Franze Kafky V. Havlovi.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 231, 5. 10., s. D8
Annotation: Glosa k nominaci prózy J. Faktora na německou literární cenu, již nakonec nezískal.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 222, 23. 9., s. D6
Annotation: Článek k udělení níže zmíněné ceny dosud nejmladšímu laureátovi J. Topolovi za prózu Chladnou zemí.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 210, 9. 9., s. D6
iDnes.cz [online]. -- 9. 9. 2010
Annotation: Zpráva o nominaci J. Faktora na níže zmíněnou německou literární cenu.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 113, 17. 5., s. C10
iDnes.cz [online]. -- 17. 5. 2010
Annotation: Referát o knižním veletrhu; mj. k udělení Ceny Jiřího Ortena J. Těsnohlídkovi ml. a anticeny Skřipec nakladatelství Millenium Publishing za...
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 91, 19. 4., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 18. 4. 2010
Annotation: Článek o laureátech literárních cen Magnesia Litera za rok 2009, doplněno o kompletní přehled oceněných knih v jednotlivých kategoriích.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 70, 24. 3., s. D7
Annotation: Článek o níže zmíněném ilustrovaném souboru přísloví výtvarníka Ch. Valouška oceněném na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 65, 18. 3., s. C8
Annotation: Článek o mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku, zejm. k níže zmíněným knihám a autorům (mj. k ocenění knihy Ch. Valouška v soutěži Nejkrásnější...
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 60, 12. 3., s. B8
Annotation: Článek o nominacích na ceny Magnesia Litera.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 254, 31. 10., příl. Víkend, s. 37-40
Annotation: Rozhovor s německým spisovatelem P. Handkem při příležitosti převzetí Ceny Franze Kafky, zejm. o jeho literární tvorbě. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 237, 10. 10., příl. Víkend, s. 20-23
Annotation: Rozhovor se spisovatelem L. Kunderou, laureátem Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2009, zejm. o literatuře a psaní, životních osudech, příbuzenském...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 223, 23. 9., s. C6
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2009 básníku, překladateli a dramatikovi L. Kunderovi (za celoživotní dílo), doplněno o stručný...
Article