By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 117, 19. 5., příl. Víkend, s. 9-11
Annotation: Článek o knize M. Kumpfmüllera inspirované milostným vztahem F. Kafky a D. Diamantové.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 65, 18. 3., s. B10
Annotation: Rozhovor o níže zmíněném veletrhu s jeho ředitelem O. Zillem; mj. k tématu letošního ročníku (Srbsko).
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 293, 18. 12., příl. Víkend, s. 32-33
Annotation: Rozhovor s německy píšícím spisovatelem J. Faktorem o níže zmíněném románu, doplněno o překlad ukázky z téhož románu a biograficko-bibliografickou...
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 258, 6. 11., příl. Víkend, s. 32
Annotation: Recenze. Doplněno o biografickou poznámku o Sidonii Nádherné.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 258, 6. 11., příl. Víkend, s. 33
Annotation: Rozhovor s A. Wagnerovou o Sidonii Nádherné.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 130, 5. 6., příl. Víkend, s. 29
Annotation: Medailon německé spisovatelky H. Müllerové, nositelky Nobelovy ceny, která měla zahájit dvacátý ročník níže zmíněného festivalu. Následuje...
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 130, 5. 6., příl. Víkend, s. 30-31
Annotation: Rozhovor s německým spisovatelem a překladatelem, hostem pražského Festivalu spisovatelů. Ukázka z knihy H. M. Enzensbergera viz s. 28.
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 66, 19. 3., s. B8
iDnes.cz [online]. -- 19. 3. 2010
Annotation: Článek o podílu agenta J. Stárka na sledování spisovatele G. Grasse německými zpravodajskými službami.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 43, 20. 2., příl. Víkend, s. 37-40
Annotation: Rozhovor s laureátkou Nobelovy ceny za literaturu E. Jelinekovou; mj. o českém původu jejího otce. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku...
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 185, 8. 8., s. B7
iDnes.cz [online]. -- 8. 8. 2008
Annotation: Článek o údajné sbírce pornografických materiálů, jež měla náležet F. Kafkovi.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 174, 26. 7., s. D4
Annotation: Rozhovor s J. Mannem, vnukem Heinricha Manna, o jeho rodině, tvorbě a zkušenostech z exilu. Doplněno o ukázku z jeho knihy Prag, poste restante.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 151, 28. 6., s. D10
Annotation: Nekrolog L. Reinerové.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 142, 18. 6., s. B7
Annotation: Článek o K. Diamantové a jejích kafkovských výzkumech, především pak k osobnosti Kafkovy poslední milenky D. Diamantové.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 132, 6. 6., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 6. 6. 2008
Annotation: Zpráva o nalezení dopisu F. Kafky jeho milence J. Wohryzkové, který posléze v dražbě získal Památník národního písemnictví.
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 97, 24. 4., s. C10
iDnes.cz [online]. -- 24. 4. 2008
Annotation: Rozhovor s I. Trojanowem, hostem letošního ročníku veletrhu Svět knihy.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 77, 1. 4., s. C9
Annotation: Zpráva o jednodenní konferenci věnované osobnosti E. E. Kische, též o jeho osobnosti a vzpomínkách L. Reinerové na něj.
Article
18
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 74, 28. 3., s. B4
iDnes.cz [online]. -- 28. 3. 2008
Annotation: Zpráva o chystaném sympoziu o E. E. Kischovi, na němž má vystoupit i L. Reinerová.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 49, 27. 2., s. B5
Annotation: Zpráva o výstavě o životě a díle L. Moníkové s názvem Moje knihy jsou drahé v Památníku národního písemnictví.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 15, 18. 1., s. B4
Annotation: Zpráva o pozvání L. Reinerové do Bundestagu, kde má 25. 1. 2008 přednést projev u příležitosti Mezinárodního dne vzpomínky na oběti holokaustu.
Article