By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 101, 28. 4., příl. Víkend, s. 16-19
Annotation: Rozhovor s tureckým laureátem Nobelovy ceny za literaturu O. Pamukem. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 85, 11. 4., s. A1
Annotation: Zpráva o udělení níže zmíněné ceny románu nedávno zesnulého J. Balabána (cenu převzala P. Sasínová). Navazuje článek na s. C12.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 85, 11. 4., s. C12
Annotation: Článek k vyhlášení cen Magnesia Litera. Cena Kniha roku udělena J. Balabánovi, cena čtenářů H. Andronikové, Litera za poezii J. Hrubému, Litera...
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 84, 9. 4., s. A6
Annotation: Článek o výsledcích soutěže Čtení pomáhá a s ní spojeném charitativním projektu (www.ctenipomaha.cz).
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 83, 8. 4., s. B11
Annotation: Článek k očekávanému vyhlášení vítězů literárních cen Magnesia Litera. Doplněno o níže zmíněnou glosu.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 61, 14. 3., s. C9
Annotation: Rozhovor s M. Pilátovou o její nové knize pro děti nominované na cenu Magnesia Litera.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 27, 2. 2., s. D7
Annotation: Článek k nové kategorii níže zmíněné soutěže.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 251, 29. 10., s. B9
Annotation: Článek k zahájení pátého ročníku níže zmíněného festivalu.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 232, 6. 10., s. D7
Annotation: Glosa k udělení níže zmíněné ceny.
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 212, 11. 9., příl. Víkend, s. 33
Víkend. -- 12. 9. 2010
Annotation: Recenze. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o H. Pachtové.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 211, 10. 9., s. B9
Annotation: Glosa ke zvýšení prodeje knihy P. Soukupové oceněné Magnesií Literou.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 191, 18. 8., s. C5
Annotation: Nekrolog. Doplněno o glosy k níže zmíněným knihám.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 92, 20. 4., s. D6
Annotation: Soubor glos ke slavnostnímu ceremoniálu předávání cen Magnesia Litera.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 92, 20. 4., s. D6
iDnes.cz [online]. -- 20. 4. 2010
Annotation: Rozhovor s laureátkou ceny Magnesia Litera v kategorii Kniha roku P. Soukupovou, zejm. o její literární tvorbě.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 90, 17. 4., příl. Víkend, s. 20-23
Annotation: Rozhovor s herečkou A. Geislerovou, moderátorkou televizního přenosu udílení cen Magnesia Litera, mj. též o literatuře, čtení a spisovatelích....
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 88, 15. 4., s. D6
iDnes.cz [online]. -- 15. 4. 2010
Annotation: Článek k udílení cen Magnesia Litera, zejm. k níže zmíněným knihám.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 88, 15. 4., s. D6
Annotation: Glosa k významu literárních cen Magnesia Litera v porovnání s různými dalšími cenami.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 43, 20. 2., příl. Víkend, s. 37-40
Annotation: Rozhovor s laureátkou Nobelovy ceny za literaturu E. Jelinekovou; mj. o českém původu jejího otce. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku...
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 36, 12. 2., s. C13
Annotation: Článek o změnách provázejících devátý ročník udělování literárních cen Magnesia Litera.
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 13, 16. 1., příl. Víkend, s. 40-41
Víkend. -- 16. 1. 2010
Annotation: Rozhovor s básníkem Z. Rotreklem, mj. o jeho životě, víře a věznění v době komunismu. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o Z....
Article