By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 270, 19. 11., příl. Víkend, s. 10-11
Annotation: Soubor vzpomínek na zesnulého I. M. Jirouse. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
42
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 270, 19. 11., příl. Víkend, s. 12-13
Annotation: Rozhovor s J. Staňkem, bývalým spoluvězněm zesnulého básníka I. M. Jirouse.
Article
43
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 259, 5. 11., příl. Víkend, s. 16-19
Annotation: Rozhovor s pilotkou balonu J. Vodseďálkovou, mj. o manželství s básníkem I. Vodseďálkem. Doplněno o biografickou poznámku o J. Vodseďálkové.
Article
44
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 253, 29. 10., příl. Víkend, s. 18-21
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. Novákem; mj. o jeho dětství, životě v emigraci, literárním díle, komunismu a rozdílnosti české a americké společnosti.
Article
45
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 236, 8. 10., příl. Víkend, s. 18-21
Annotation: Rozhovor s italským spisovatelem; zejm. o jeho nové knize, mj. též o návštěvě v Praze. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
46
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 189, 13. 8., příl. Víkend, s. 24-27
Annotation: Rozhovor s J. Stránským u příležitosti jeho 80. narozenin. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
47
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 143, 18. 6., příl. Víkend, s. 4-7
Annotation: Komentář k otisku básní napsaných u příležitosti 70. narozenin V. Klause. Doplněno o biograficko-bibliografické poznámky o autorech básní.
Article
48
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 131, 4. 6., příl. Víkend, s. 32
Annotation: Soubor glos; mj. k níže zmíněné knize.
Article
49
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 119, 21. 5., příl. Víkend, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article
50
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 119, 21. 5., příl. Víkend, s. 22-25
Annotation: Rozhovor s J. Bokem, mj. o Václavu Havlovi. Doplněno o biografickou poznámku o J. B.
Article
51
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 107, 7. 5., příl. Víkend, s. 32-33
Annotation: Článek o níže zmíněné knize německé spisovatelky H. Kennelové pojednávající o válečných zločinech Čechů. Doplněno o úryvek z knihy.
Article
52
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 101, 30. 4., příl. Víkend, s. 14-17
Annotation: Rozhovor s britským spisovatelem F. Forsythem; mj. též o komunistickém Československu.
Article
53
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 99, 28. 4., s. D7
Annotation: Zpráva o křtu níže zmíněné audioknihy.
Article
54
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 95, 22. 4., s. B9
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
55
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 95, 22. 4., s. B10
Annotation: Rozhovor s tureckým spisovatelem a písničkářem při příležitosti jeho účasti na níže zmíněném festivalu.
Article
56
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 92, 19. 4., s. D5
Annotation: Glosa k níže zmíněnému literárnímu charitativnímu projektu (www.ctenipomaha.cz).
Article
57
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 92, 19. 4., s. D5
Annotation: Článek o níže zmíněném cyklu literárních večerů. Citováno z rozhovoru s J. Rudišem a I. Malijevským.
Article
58
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 91, 18. 4., s. C9
Annotation: Rozhovor s americkým spisovatelem D. DeLillem při příležitosti jeho účasti na níže zmíněném festivalu. Doplněno o níže uvedený komentář.
Article
59
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 90, 16. 4., příl. Víkend, s. 28-29
Annotation: Článek o níže zmíněném festivalu (v roce 2011 s tématem Někdo to rád horké). Doplněno o medailony níže zmíněných spisovatelů.
Article
60
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 89, 15. 4., s. B10
Annotation: Rozhovor s organizátorem pražského Festivalu spisovatelů o letošním ročníku nazvaném Někdo to rád horké.
Article