By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


881
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 59, 10. 3., s. 19
Annotation: Komentář k obchodu s papírovými a elektronickými knihami ve světě a u nás.
Article
882
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 56, 7. 3., s. 21
Annotation: Zpráva o plánovaném odhalení pamětní desky v Bořivojově ulici na Žižkově.
Article
883
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 53, 3. 3., s. 20-21
Annotation: Článek o přípravě básníkových sebraných spisů, dvě ukázky z díla a grafologická analýza Seifertova rukopisu.
Article
884
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 52, 2. 3., s. 1
Annotation: Zpráva o vývoji soudního sporu.
Article
885
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 52, 2. 3., s. 20
Annotation: Trojice článků k vývoji soudního sporu o Foglarovu závěť, též o údajné spolupráci spisovatele s komunistickou státní bezpečností.
Article
886
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 50, 28. 2., s. 21
Annotation: Přehledový článek o tom, jak se češi prosazují na kulturních scénách v zahraničí, též odstavec o literatuře a vyprávění M. Urbana.
Article
887
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 34, 9. 2., s. 20
Annotation: Článek o edičním programu.
Article
888
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 32, 7. 2., s. 20
Annotation: Článek.
Article
889
online
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 25, 30. 1., s. 17
iDnes.cz [online]. -- 30. 1. 2001
Annotation: Rozhovor o překladu.
Article
890
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 13, 16. 1., s. 17
iDnes.cz [online]. -- 16. 1. 2001
Annotation: Komentář k vývoji trhu s elektronicky šířenými texty.
Article
891
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 5. 1., s. 1, 17
iDnes.cz [online]. -- 4. 1. 2001
Annotation: Komentář k vydání básní.
Article
892
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 292, 16. 12., s. 21
Annotation: Trojice článků o vzniku a využití korpusu současné psané češtiny "SYN2000".
Article
893
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 223, 23. 9., příl. Praha, s. 8
Annotation: Životopisný článek.
Article
894
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 171, 25. 7., příl. Praha, s. 8
Annotation: Článek.
Article
895
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 164, 17. 7., příl. Praha, s. 9
Annotation: Článek.
Article
896
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 135, 10. 6., příl. Praha, s. 5
Annotation: Informativní článek.
Article
897
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 126, 31. 5., příl. Praha, s. 3
Annotation: Článek o výstavě cestopisných knih 16. a 17. století.
Article
898
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 57, 8. 3., příl. Praha, s. 4
Annotation: Článek o výstavě.
Article
899
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 225, 27. 9., příl. Praha, s. 5
Annotation: Tři články o filmovém přepisu básní.
Article
900