By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 57, 9. 3., s. D6
Annotation: Článek k tématu níže zmíněného festivalu.
Article
82
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 47, 25. 2., s. B9
Annotation: Článek k nominacím na ceny Magnesia Litera. Doplněno o níže uvedený přehled.
Article
83
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 46, 24. 2., s. D8
Annotation: Recenze. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
84
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 45, 23. 2., s. A3
Annotation: Článek k projektu digitalizace knih z fondů NK a MZK. Doplněno o rozhovor s koordinátorem projektu T. Svobodou a níže uvedené glosy.
Article
85
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 42, 19. 2., příl. Víkend, s. 30
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněné publikace v rubrice Co si přečíst.
Article
86
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 40, 17. 2., s. C12
Annotation: Recenze.
Article
87
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 36, 12. 2., příl. Víkend, s. 26-27
Annotation: Článek o knihách s milostnou tematikou; mj. k níže zmíněné próze M. Kundery. Doplněno o níže uvedený přehled.
Article
88
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 30, 5. 2., příl. Víkend, s. 14-17
Annotation: Rozhovor s N. Kocábovou, zejm. o jejím dětství a vztahu k otci, mj. zmíněna její literární tvorba. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
89
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 28, 3. 2., s. D7
Annotation: Nekrolog spisovatele J. Kárneta. Citováno z rozhovoru pro literární časopis Host.
Article
90
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 28, 3. 2., s. D8
Annotation: Rozhovor s I. Douskovou o vydání jejích níže uvedených próz v podobě audioknih.
Article
91
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 27, 2. 2., s. D5
iDnes.cz [online]. -- 2. 2. 2011
Annotation: Článek o vydání níže zmíněné knihy.
Article
92
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 27, 2. 2., s. D7
Annotation: Článek k nové kategorii níže zmíněné soutěže.
Article
93
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 20, 25. 1., s. D7
Annotation: Recenze českého překladu níže zmíněné knihy.
Article
94
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 14, 18. 1., s. D7
Annotation: Recenze.
Article
95
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 15. 1., příl. Víkend, s. 32-33
Víkend. -- 22. 1. 2011
Annotation: Článek k interpretaci osobnosti F. Kafky v níže zmíněné knize J. Urzidila; mj. ve srovnání s názory M. Broda.
Article
96
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 15. 1., příl. Víkend, s. 32
Annotation: Soubor glos; mj. k níže zmíněným knihám.
Article
97
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 11, 14. 1., s. B9
iDnes.cz [online]. -- 14. 1. 2011
Annotation: Článek k vydání českého překladu níže zmíněné knihy.
Article
98
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 10, 13. 1., s. D8
iDnes.cz [online]. -- 13. 1. 2011
Annotation: Článek k edici zkrácených verzí děl světové literatury vydávané nakladatelstvím Fragment.
Article
99
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 11. 1., s. D7
Annotation: Recenze prvního z připravovaných osmi svazků níže zmíněné knihy. Doplněno o ukázky ilustrací z dalších svazků.
Article
100
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 6, 8. 1., příl. Víkend, s. 35
Víkend. -- 16. 1. 2011
Annotation: Recenze.
Article