By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 235, 9. 10., příl. Víkend, s. 28-29
Annotation: Článek o výhodách knih klasických a elektronických, čtečkách a dostupnosti e-knih v ČR. Doplněno o přehled některých internetových knihkupectví.
Article
142
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 235, 9. 10., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Rozhovor s režisérem J. Honzírkem o premiéře níže zmíněné divadelní hry.
Article
143
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 235, 9. 10., příl. Víkend, s. 10-13
Annotation: Rozhovor; mj. o dětství, L. Smoljakovi a k vydání níže zmíněné knihy pro děti. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o Z. Svěrákovi.
Article
144
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 233, 7. 10., s. D8
Annotation: Rozhovor s J. Rudišem o jeho nové knize inspirované punkem.
Article
145
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 232, 6. 10., s. D7
Annotation: Glosa k udělení níže zmíněné ceny.
Article
146
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 231, 5. 10., s. D8
Annotation: Glosa k nominaci prózy J. Faktora na německou literární cenu, již nakonec nezískal.
Article
147
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 229, 2. 10., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze.
Article
148
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 229, 2. 10., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Soubor glos k níže zmíněným knihám.
Article
149
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 227, 30. 9., s. D6
Annotation: Článek o knižních novinkách podzimu 2010.
Article
150
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 225, 27. 9., s. C9
Annotation: Recenze.
Article
151
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 223, 24. 9., s. B9
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněné knihy.
Article
152
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 222, 23. 9., s. D6
Annotation: Článek k udělení níže zmíněné ceny dosud nejmladšímu laureátovi J. Topolovi za prózu Chladnou zemí.
Article
153
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 218, 18. 9., příl. Víkend, s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
154
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 216, 16. 9., s. D6
iDnes.cz [online]. -- 16. 9. 2010
Annotation: Recenze.
Article
155
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 215, 15. 9., s. D6
Annotation: Článek k účasti českých spisovatelů na níže zmíněném literárním festivalu.
Article
156
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 212, 11. 9., příl. Víkend, s. 33
Víkend. -- 12. 9. 2010
Annotation: Recenze. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o H. Pachtové.
Article
157
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 211, 10. 9., s. B9
Annotation: Glosa ke zvýšení prodeje knihy P. Soukupové oceněné Magnesií Literou.
Article
158
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 210, 9. 9., s. D6
iDnes.cz [online]. -- 9. 9. 2010
Annotation: Zpráva o nominaci J. Faktora na níže zmíněnou německou literární cenu.
Article
159
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 209, 8. 9., s. D6
iDnes.cz [online]. -- 8. 9. 2010
Annotation: Článek o speciální edici Bible. Doplněno o níže zmíněnou glosu.
Article
160
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 194, 21. 8., příl. Víkend, s. 38-41
Annotation: Rozhovor s básníkem J. H. Krchovským při příležitosti jeho padesátých narozenin; zejm. o jeho díle a životě, mj. k motivu smrti v jeho poezii....
Article