By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Čs. spisovatel, 1983.
Annotation: Kniha obsahuje studie Tři úvahy o umělecké literatuře (o začlenění literatury do širšího kontextu jazykových projevů, o literárním díle...
Book
2
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Čs.spisovatel, 1982.
Annotation: Výbor obsahuje studie První čtvrttisíciletí našeho literárního života, Vztahy latinského a německého písemnictví k české literární kultuře...
Book
3
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Brno : Blok, 1982.
Annotation: Paměti vížící se převážně k Brnu s kapitolami Cestou k literární vědě (vzpomínky na gymnaziální profesory Václavek Bedřich, John Jaromír,...
Book
4
In: Štafeta. -- Roč. 11, 1979, č. 2, 20. 7., s. 29-30
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 37, 1968, č. 2, s. 323-334
Annotation: Rozbor.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 82, 1967, č. 218, 10. 9., s. 3
Annotation: O syntéze brněnské, pražské a slezské zkušenosti básníkovy v jeho sbírce.
Article
7
In: Nová svoboda. -- Roč. 23, 1967, č. 218, 10. 9., příl., s. 1
Annotation: O syntéze brněnské, pražské a slezské zkušenosti básníkovy v jeho sbírce.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 78, 1963, č. 222, 17. 9., s. 4
Annotation: Rozhovor o konferenci o textu Slezských písní, uspořádané 10.-11. 9. v rámci VI. Bezručovy Opavy.
Article
10
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Brno : Krajské nakladatelství, 1961.
Annotation: Výbor obsahuje studie O některých problémech regionální slovesnosti, Kapitola bezručovská, Nad prózou Josefa Uhra, Mahenův brněnský román,...
Book
11
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 5, 1951/1952, č. 11, 1. 9. 1952, s. 488-493
Annotation: Stať o básnickém díle Petra Bezruče.
Article
12
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 70, 1951, č. 1, s. 247-248
Annotation: Poznámka k faksimilovému vydání 49 Bezručových básní, publikovaných většinou před r. 1900.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [65], 1949, č. 2, 4. 1., s. 6
Annotation: Medailon J. Wolkera.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 214, 12. 9., s. 4
Annotation: Medailon O. Březiny.
Article
15
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1948, č. 9/10, září/říjen, příl. Glosář, s. 7-8
Annotation: Recenze souboru studií o P. Bezručovi.
Article
16
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1948, č. 9/10, září/říjen, příl. Glosář, s. [25]-26
Annotation: Přehled bezručovské literatury vydané k básníkovým 80. narozeninám.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 160, 11. 7., s. 6
Annotation: Recenzní glosa.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [63], 1947, č. 301, 30. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [63], 1947, č. 276, 27. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1947, č. 1/2, listopad, s. 6-11
Annotation: Studie o syntéze realismu a symbolismu v díle P. Bezruče.
Article