By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 2, únor, s. 88-89
Annotation: Nekrolog k 15. 10. 1981.
Article
2
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Brno : Blok, 1982.
Annotation: Paměti vížící se převážně k Brnu s kapitolami Cestou k literární vědě (vzpomínky na gymnaziální profesory Václavek Bedřich, John Jaromír,...
Book
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 93, 1978, č. 194, 18. 8., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 9, listopad, s. 104
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 88, 1973, č. 196, 18. 8., příl. Čtení na konec týdne, č. 33, s. 5
Annotation: Medailon k osmdesátinám 18. 8.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 33, 15. 8., s. 9
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 11, s. 1226-1228
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 72, 1953, č. 3/4, s. 406-409
Annotation: Článek k životnímu jubileu brněnského spisovatele; s nástinem jeho uměleckého vývoje od rané expresionistické tvorby "k románům podloženým...
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 202, 29. 8., s. 4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 9, 11. 1., s. 6
Annotation: Kritické hodnocení soudobé české prózy.
Article
11
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 1, 28. 11. 1947, s. 10
Annotation: Článek o soudobé české próze.
Article