By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Hrabák, Josef, 1912-1987, Štěpánek, Vladimír, 1917-1991
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
Annotation: S oddíly - Hrabák J. : Základní pojmy a pokyny ke studiu, Tematická výstavba literárního díla, Pojmenování a syntax v umělecké literatuře,...
Book
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 2, 8. 1., s. 12
Annotation: Pro první ročníky gymnázií, SO a SE škol ; Téma II.: Vývoj starší české literatury na pozadí literatury světové - Okruh D 2.
Article
3
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974.
Book
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 91
Annotation: Recenze literárněvědných statí.
Article
5
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 95, 1972, č. 1, duben, s. 61-70
Annotation: Recenze.
Article
6
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971.
Annotation: Skriptum s kapitolami Základní komparatistické pojmy, O původnosti literárního díla, Meziliterární vztahy, Některé problémy překladatelské,...
Book
7
by Hrabák, Josef, 1912-1987, Tenčík, František, 1912-1974
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970.
Annotation: S kapitolami Literatura a slovesné umění, Literární věda a některé její problémy a Technika literárněvědné práce.
Book
8
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 12, prosinec, s. 745-746
Annotation: Autor referuje o IV. mezinárodním sjezdu slavistů v Moskvě.
Article
9
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 6, 1958, č. 4, duben, s. 154
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 3, březen, s. 131-132
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 25-42
Annotation: Studie metodologickém přínosu Zdeňka Nejedlého české literární historii, významu jeho prací o husitství a jejich recepce v dalších literárně-historických...
Article
12
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1948, č. 9/10, září/říjen, s. 233-235
Annotation: Článek o rozdílném chápání termínu „konkretizace“ u Vodičky a Ingardena.
Article
13
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1948, č. 9/10, září/říjen, příl. Glosář, s. [25]-26
Annotation: Přehled bezručovské literatury vydané k básníkovým 80. narozeninám.
Article
14
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1948, č. 7/8, červen, s. 222-224
Annotation: Recenze monografie o O. Březinovi.
Article
15
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1947, č. 1/2, listopad, s. 51-52
Annotation: Recenze souboru literárních studií.
Article