By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 4, s. 365-368
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 96, 1981, č. 124, 28. 5., s. 5
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference pořádané 6.-7. 6. 1978 (Smolenice).
Article
3
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
Annotation: Skripta s kapitolami Doba písemnictví staroslověnského a latinského, Vznik česky psané literatury a její rozvoj ve 14. století, Zlidovění literatury...
Book
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 270
Annotation: Recenze studií o skladbách na pomezí umělé a folklórní slovesnosti.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 19, 1971, č. 3/4, únor 1972, s. 382-383
Annotation: Recenze sborníku referátů ze semináře pořádaného v prosinci 1968 v Bratislavě; též recenze sborníku referátů ze sympozia pořádaného v...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 19, 1971, č. 5/6, únor 1972, s. 549-551
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 85, 1970, č. 166, 16. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 91, 1968, č. 3, listopad, s. 346-347
Annotation: Recenze sešitu 251-263.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 44, 21. 1., s. 5
Annotation: O Kollárově stati.
Article