By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Hrabák, Josef, 1912-1987, Štěpánek, Vladimír, 1917-1991
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
Annotation: S oddíly - Hrabák J. : Základní pojmy a pokyny ke studiu, Tematická výstavba literárního díla, Pojmenování a syntax v umělecké literatuře,...
Book
2
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Horizont, 1986.
Annotation: S předmluvou a s oddíly: Co je to literatura a jak k nám promlouvá (Ústní slovesnost - písemnictví - literatura, Literatura v užším slova smyslu...
Book
3
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Čs. spisovatel, 1983.
Annotation: Kniha obsahuje studie Tři úvahy o umělecké literatuře (o začlenění literatury do širšího kontextu jazykových projevů, o literárním díle...
Book
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 9, listopad, s. 117
Annotation: Recenze knihy z teorie literární komunikace.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 30, 1979/1980, č. 9, květen 1980, s. 429-430
Annotation: Recenze.
Article
6
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
Annotation: Skripta s kapitolami Doba písemnictví staroslověnského a latinského, Vznik česky psané literatury a její rozvoj ve 14. století, Zlidovění literatury...
Book
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 5, s. 469-471
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 2, s. 99-103
Annotation: O vztahu Z. N. ke kulturnímu a literárnímu dědictví, zejména v padesátých letech.
Article
9
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Československý spisovatel, 1977.
Annotation: S částmi Obecný úvod (Místo poetiky v rámci literární vědy, Specifičnost umělecké literatury, Textová kritika jako předpoklad pro literárněvědnou...
Book
10
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977.
Annotation: Příručka s kapitolami Literatura a slovesné umění (Základní pojmy, Ideologický základ literatury, Literární žánry, Verš a próza jako dvě...
Book
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 19, 5. 5., příl. Literatura-umění-kritika, č. 5, s. 4
Annotation: Stať.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 91, 1976, č. 8, 10. 1., příl. Čtení na konec týdne, č. 1, s. 2-3
Annotation: Informativní článek, připravený v brněnské Socialistické akademii
Article
13
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
Annotation: Skripta s kapitolami Které otázky si klade literární komparatistika, Srovnání jako základ literárněvědného poznání, Základní komparatistické...
Book
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 171
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 182-183
Annotation: Recenze 14. svazku sborníku Litteraria.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 270
Annotation: Recenze studií o skladbách na pomezí umělé a folklórní slovesnosti.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 13, 27. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 96, 1973, č. 1, březen, s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 2, 10. 1., s. 11
Annotation: Poznámka.
Article