By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977.
Annotation: Příručka s kapitolami Literatura a slovesné umění (Základní pojmy, Ideologický základ literatury, Literární žánry, Verš a próza jako dvě...
Book
182
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 100, 1977, č. 4, s. 244
Annotation: Recenze.
Article
183
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 10, prosinec, s. 108
Annotation: Recenze.
Article
184
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 9, listopad, s. 96-101
Annotation: Přehledová stať.
Article
185
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 9, listopad, s. 107-108
Annotation: Recenze.
Article
186
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 9, listopad, s. 109-110
Annotation: Recenze.
Article
187
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 7, září, s. 86-93
Annotation: Přehledová stať s kapitolami věnovanými teorii a obsahu žánru.
Article
188
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 7, září, s. 105
Annotation: Recenze.
Article
189
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 6, červen, s. 111
Annotation: Recenze.
Article
190
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 6, červen, s. 106-107
Annotation: Recenze.
Article
191
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 19, 5. 5., příl. Literatura-umění-kritika, č. 5, s. 4
Annotation: Stať.
Article
192
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 5, květen, s. 109-110
Annotation: Recenze 2. vydání.
Article
193
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 4, duben, s. 106-107
Annotation: Recenze.
Article
194
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 4, duben, s. 106
Annotation: Recenze.
Article
195
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 3, březen, s. 112
Annotation: Recenze.
Article
196
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 2, únor, s. 106-107
Annotation: Recenze.
Article
197
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 91, 1976, č. 8, 10. 1., příl. Čtení na konec týdne, č. 1, s. 2-3
Annotation: Informativní článek, připravený v brněnské Socialistické akademii
Article
198
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 99, 1976, č. 1, s. 51-52
Annotation: Nekrolog k 20. 8. 1975; zejména o jeho pracích o starší literatuře.
Article
199
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
Annotation: Skripta s kapitolami Které otázky si klade literární komparatistika, Srovnání jako základ literárněvědného poznání, Základní komparatistické...
Book
200
Annotation: Encyklopedie vývoje české literatury od nejstarších dob do roku 1948 obsahuje kapitoly Doba písemnictví staroslověnského a latinského, Vznik...
Book