By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 77, 1. 4., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 19, 23. 1., s. 14
Annotation: Básně.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 212, 12. 9., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 50, 28. 2., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 8, srpen, s. 2
Annotation: Dvě básně.
Article
9
10
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 7. 5. 2012
Annotation: Článek o pohádce "Kráska a zvíře" F. Hrubína; připojeny úryvky z díla.
Article
11
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 3. 3. 2012
Annotation: Článek o dramatu "Srpnová neděle" F. Hrubína; připojeny úryvky z díla a ze studie.
Article
12
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 8. 9. 2011
Annotation: Recenze sbírky básní F. Hrubína "Od jara do jara"; připojeny básně.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 37, 13. 9., s. 10-11
Annotation: Medailon v seriálu Jaká je česká literatura posledních padesáti let?; připojeny úryvky z Hrubínova projevu na II. sjezdu Svazu čs. spisovatelů...
Article
14
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 14, 2010, č. 2, s. 96-106
Annotation: Otisk dvou níže uvedených příspěvků z připravované edice dokumentů druhého sjezdu SČSS; s úvodním komentářem a poznámkovým aparátem.
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 11, 2010, č. 8, s. 42-43
Annotation: Přetisk rozhovoru, mj. o kritice a avantgardním umění, původně uveřejněného v Literárních novinách č. 31/1958.
Article
17
18
In: Básně 2. -- s. 945-1002
Annotation: Druhý svazek souborného básnického díla V. E. obsahuje strojopisné knihy: Veliké náměstí svobody (Básně 1955-1957), s. 7-226; Spojování představ...
Book Chapter
19
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 3, ottobre, pp. 145-157
Annotation: Překlad básně.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 52/1, 22. 12., s. 17 a 28-29
Annotation: Výbor ze vzájemné korespondence z let 1947-1953; s úvodní redakční poznámkou a s [editorčinou] poznámkou (s. 28) o výskytu slova "pábení"...
Article