By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 6, s. 528-533
Annotation: Referát na semináři k 40. výročí Února (7. 3.).
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 387-398
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 5, s. 385-389
Annotation: Úvodní referát přednesený na setkání zástupců literárněvědných pracovišť 15. 4.; tohoto setkání se týkají i příspěvky: Moldanová...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 1, s. 1-12
Annotation: O ideovém vývoji v období 1945-1985.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 513-517
Annotation: O ideovém významu: Slovenské národní povstání pro beletrii a o působení beletrie s tématem Povstání na současné kulturní klima.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 1, s. 3-4
Annotation: Úvodní článek čísla věnovaného 100. výročí narození J. H. 30. 4.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 6, s. 487-492
Annotation: Referát přednesený na konferenci Osobnost a dílo akademika Ladislava Štolla pořádané 18.-19. 5. v Praze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 193-197
Annotation: Referát přednesený na semináři k 85. výročí narození K. G. pořádaném Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV (Praha, 24. 11. 1981),...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 475-476
Annotation: Medailón slovakisty a bohemisty; k jeho 50. narozeninám 25. 2.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 519-524
Annotation: Referát přednesený na konferenci KSČ a literatura pořádané Literárněvědným ústavem SAV ve spolupráci s Ústavem pro českou a světovou literaturu...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 26, 1978, č. 4, s. 289-297
Annotation: O významu Února pro českou literaturu.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 6, s. 539-541
Annotation: Referát; s připojenými pracovními tézemi Česká a slovenská literatura v současné etapě společenství evropských socialistických literatur,...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 2, s. 97-99
Annotation: Úvodník o období mezi 14. a 15. sjezdem KSČ.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 23, 1975, č. 4, září, s. 363-364
Annotation: Nekrolog.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 193-203
Annotation: Úvodní referát přednesený na konferenci J. F. - kritik a historik české literatury uspořádané ÚČSL ČSAV 26. 9. 1973 v Praze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 497-501
Annotation: Diskusní příspěvek.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 95-99
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 334-335
Annotation: Recenze.
Article