By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 40, 1984, č. 291, 8. 12., příl. 100. výročí revolučního odkazu života a díla Antonína Zápotockého, s. 24-26
Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci k výročí A. Z., která se konala v Praze 28. 11.
Article