By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 19, 11. 5., s. 10
Annotation: Souběžná recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 18, 4. 5., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 17, 27. 4., s. 4
Annotation: Příspěvek z plenárního zasedání SČS otištěný na závěr redakčního výběru z materiálu zasedání.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 5, 2. 2., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 2, 14. 1., s. 3
Annotation: O otázkách literatury a marxisticko-leninské kritiky v kontextu současné přestavby společnosti.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 39, 30. 9., příl. Kmen, č. 39, s. 8-9
Annotation: Prix Bohemia; zmhodnocení ročníku od předsedů porot.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 19, 13. 5., příl. Kmen, s. 1, 3
Annotation: Věnováno literární kritice.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 7, 18. 2., příl. Kmen, s. 4-5
Annotation: O období mezi dvěma sjezdy.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 8, 26. 2., příl. Kmen, č. 8, s. 1, 3 a 10
Annotation: Kritický přehled.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 40, 2. 10., příl. Kmen, č. 40, s. 1 a 3
Annotation: Úvodník k 40. výročí prvého vydání knihy.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 33, 14. 8., příl. Kmen, č. 33, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 18, 30. 4., příl. Kmen, č. 18, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 46, 14. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 33, 15. 8., příl. Kmen, č. 33, s. 3-4
Annotation: S představitelkou ÚČSL ČSAV o práci ústavu a o literární vědě a kritice.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 10, 7. 3., příl. Kmen, č. 10, s. 1 a 3-4
Annotation: Kritický přehled.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 31, 3. 8., příl. Kmen, č. 31, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 21, 25. 5., příl. Kmen, č. 21, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 12, 23. 3., příl. Kmen, č. 12, s. 4
Annotation: O významu Února 1948 pro ideově-politický vývoj literární fronty.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 9, 2. 3., příl. Kmen, č. 9, s. 1, 3-4
Annotation: Kritický přehled.
Article