By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 10-11
Annotation: Recenze; též recenze edice satirické tvorby J. Fučíka Písničky (připravila Kozlová Danica, Tomáš Jiří).
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 3, březen, s. 119-120
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 24-25
Annotation: Úvodník psaný v září 1988.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 9, listopad, s. 116
Annotation: Otištění článku: Nejedlý Zdeněk z Izvěstijí 1. 2. 1937 a výběru z dopisů sovětských pracujících o A. S. P. (obojí Tvorba 1937, č. 7).
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 8, říjen, s. 120-121
Annotation: Ediční poznámka k přetisku z publicistiky I. O.; v rubrice Dokumenty.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 7, září, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 7, září, s. 85-86
Annotation: Medailón k 55. narozeninám 29. 8.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 117
Annotation: Úvodní poznámka k otištění dvou článků Z. N. (s. 117-118).
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 5, květen, s. 134-135
Annotation: K 70. narozeninám.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 4, duben, s. 38-40
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 4, duben, s. 108
Annotation: Otištění výběru z článků z Lidových novin (s. 108-109).
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 125-126
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 138-139
Annotation: O mezinárodních literárněvědných kongresech; též o čs. - gruzínských literárních vztazích.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 119-120
Annotation: Poznámka k přetištění několika jeho článků z let 1937 a 1938; v rubrice Dokumenty.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 1, leden, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 114-115
Annotation: Otištění provolání Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem (1924) a úvodníku S. K. Neumanna, Pro lidovou frontu...
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 10, prosinec, s. 116-117
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 9, listopad, s. 119
Annotation: Ediční poznámka u přetisku článku: Svoboda Ludvík, Maxim Gorkij o proletářském spisovateli (Var V, 1927-1930).
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 8, říjen, s. 118
Annotation: Ediční poznámka u přetisku stati Z. N. Deset let (s. 118-119).
Article