By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 36, 1982, č. 5, květen, s. 127-137
Annotation: O společenském poslání socialistické literatury.
Article
4
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 34, 1980, č. 7/8, červenec/srpen, s. 158-168
Annotation: O vývoji od roku 1945 do současnosti ve světle Května a Února.
Article
5
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 32, 1978, č. 7/8, červenec/srpen, s. 137-144
Annotation: K fučíkovským jubileím roku 1978; též o vztahu J. F. - F. X. Š. a v této souvislosti o monografii L. Štolla.
Article
6
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 26, 1972, č. 1, leden, s. 134-136
Annotation: Recenze sborníku revoluční poezie, hudby a dramatických scének.
Article
7
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 13, 1959, č. 9, září, s. 940-952
Annotation: Studie se zabývá literárněvědným dílem J. Fučíka z let 1938-1942. Podrobněji rozebírá Fučíkovu studii "Božena Němcová bojující" a Fučíkovu...
Article