By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 2
Annotation: Třu úryvky ze starších literárněkritických textů H. H., otištěné zde u příležitosti jejích 85. narozenin.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 22, 3. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 38, 17. 9., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 26, 25. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 17, 23. 4., s. 2
Annotation: Komentář k současnému stavu literatury a jejího vydávání.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 22, 30. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 9, 1. 3., s. 2
Annotation: Medailon; na s. 4 otištěny aforismy J.V. Rentgenogram knihy.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 42, 19. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 40, 5. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 11, 16. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 4, 26. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 15, 14. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article