By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 31, 9. 8., příl. Pecka, č. 31, s. 4
Annotation: K situaci na knižním trhu; srovnání se stavem v 20.-40. letech.
Article
2
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 24, 14. 6., příl. Pecka, č. 24, s. 4
Annotation: Recenze původně rozhlasových esejů.
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 11, [13. 3.], příl. Pecka, s. 6
Annotation: Úryvky z projevu na literárním večeru 24. 2. k 90. výročí narození J. F.
Article