By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 18-20
Annotation: S poznámkou Text vychází z úvodního slova, předneseného před promítáním filmu Babička v pražském kinu PONREPO - červen 2005.
Article
2
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 7-9
Annotation: Kulturně politický komentář týkající se i současné české literatury a situace na knižním trhu; s poznámkou Koreferát přednesený na konferenci...
Article
3
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 1, březen, s. 10
Annotation: Nekrolog básníka pohřbeného 22. 12. 2003.
Article
4
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 4, listopad, s. 34
Annotation: Medailon k osmdesátinám 23. 12. 2003.
Article
5
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 3, prosinec, s. 19-27
Annotation: Soubor příspěvků v diskusi Výboru národní kultury v Praze v červnu 2002.
Article
6
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 3, prosinec, s. 11
Annotation: Poznámka k vydání stejnojmenného sborníku prací členů Unie českých spisovatelů; s otištěním doslovu K. Sýse.
Article
7
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 2, září, s. 23-24
Annotation: Dva medailony s připojeným výběrem z básní K. Bouška (s. 24-26).
Article
8
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 4, s. 10
Annotation: Recenze; s otištěnými ukázkami Z nové české poezie (s. 10-15).
Article
9
10
11
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 8, 1998, č. 3, září, s. 22-23
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám; s dalšími dvěma medailony pod společným titulkem Tři literární jubilea.
Article
12
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 5, 1998, č. 2, červen, s. 1-9
Annotation: Soubor příspěvků přednesených v diskusi, pořádané Výborem národní kultury; s úvodní redakční poznámkou.
Article